Силабуси ОР бакалавр

Спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія

Преформовані фізичні чинники  Шеремета Л.М.
Науково-доказова практична діяльність у фізичній реабілітації
Шеремета Л.М.
Корекційна педагогіка та основи інклюзії у фізичній терапії  Петрик О.М.
Травматологія та ортопедія (за професійним спрямуванням) Аравіцька М.Г.
Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушені діяльності опорно-рухового апарату Аравіцька М.Г.
Неврологія та нейрохірургія за професійним спрямуванням Аравіцька М.Г.
Технічні засоби реабілітації Олексюк Л.І. (Перегуда В.В.)
Фізична терапія у дітей з вадами та патологією розвитку Петрик О.М.
Оздоровчо-реаб.рухова активність у пацієнтів після бойових поранень Петрик О.М.

Нижче наведені силабуси знаходяться на сайті кафедри фізичної терапії, ерготерапії.

Перейти на сайт кафедри фізичної терапії, ерготерапії

Види оздоровчо-рухової активності Дідоха І.В.
Основи практичної діяльності у фізичній реабілітації (вступ до спеціальності) Дідоха І.В.
Валеологія Перегуда В.В.
Загальна патологічна фізіологія Ящишин З.М.
Коригуюча, лікувальна гімнастика і терапевтичні вправи Ракаєва А.Є.
Основи кардіології та пульмонології (за професійним спрямуванням) Герич Р.П.
Основи МКФ Наконечна С.П.
Патофізіологія органів і систем Ящишин З.М.
Долікарська медична допомога Наконечна С.П.
Спортивний масаж Дідоха І.В.
Внутрішні та хірургічні хвороби (за професійним спрямуванням) з курсом Герич Р.П.
Долікарська медична допомога у невідкладних станах Ящишин З.М.
Моделі надання реабілітаційних послуг (на основі МКФ) з курсом менеджменту Наконечна С.П.
Курортологія Герич Р.П.
Народні та нетрадиційні методи реабілітації Ракаєва А.Є.
Соціальна та психологічна реабілітація з курсом тренування рухової активності Дідоха І.В.
Терапевтичні вправи при захворюваннях ендокринної системи Петрунів Х.В,
Гігієна та основи екології Султанова І.Д.
Нормальна фізіологія людини Султанова І.Д.
Латинська мова та медична термінологія Петришин М.Й.
Нормальна та функціональна анатомія людини Наконечна С.П.
Оздоровчо-рухова активність із дітьми різного віку Майструк В.В.
Теорія і методика гімнастики і фітнесу Синиця А.В.
Історія медицини та реабілітації Тягур Р.С.
Українська мова (за професійним спрямуванням) Пітель В.В.
Філософія Даниляк Р.П.
Іноземна мова Мельник Н.М,
Іноземна мова Турчин О.В.
Іноземна мова Шкледа Л.І., Хомишин О.М., Струтинська Т.Р.
Історія України Пилипів І.В.
Медична та біологічна фізика КТіМФК
Педагогіка та психологія Федик О.В.
Клінічна психологія Федик О.В.
Фізіологія рухової активності КТіМФК
Біологічна хімія нормальна та рухової активності Остап`як  З.М.
Методи математичної статистики та засоби їх автоматизації Іванишин І.М.
Основи охорони праці та безпеки життєдіяльності Поплавський О.П.
Теорія та методика фізичного виховання Іванишин І.М.
Біомеханіка та клінічна кінезіологія Іванишин І.М.

 

Дисципліни вільного вибору (переглянути)