Силабуси ОНР доктор філософії

Обов’язкові компоненти освітньої програми

Цикл загальної підготовки:

Цикл професійної підготовки:

Цикл практичної підготовки:

Вибіркові компоненти освітньої програми: