Програмові вимоги (ОНР доктор філософії)

Оцінювання успішності здобувачів вищої освіти.

Оцінювання успішності відбувається відповідно до “Порядку організації та проведення оцінювання успішності студентів ДВНЗ “Прикарпатський національний університету імені Василя Стефаника”.

Розподіл балів за кожен вид роботи, система, критерії та зміст оцінювання наведені у силабусах освітніх компонентів (дисциплін).

Програмові вимоги для здобувачів вищої освіти ОНР доктор філософії

спеціальності 227 Терапія та реабілітація

Оновлюються…