ЄДКІ: нормативні документи

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.2021 року №497  “Про атестацію здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту”

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 року №334 “Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я”

Положення (проєкт) “Про організацію і порядок проведення та оцінювання об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника”