Конфліктологія як інструмент формування позитивного психоемоційного клімату в колективі

Сьогодні, 24 січня, для членів Комісії з питань етики та академічної доброчесності Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника проводився офлайн тренінг на тему: «Конфліктологія як інструмент формування позитивного психоемоційного клімату в колективі». Працівники кафедри долучилися до проведеного заходу.

Слід зазначити, що даний захід відбувався в межах роботи Школи академічної доброчесності, за сприяння першої проректорки Прикарпатського університету імені Василя Стефаника Валентини Якубів. Тренером даного заходу була кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної психології Надія Вітюк.

На тренінгу розглядали сутність конфлікту, причини його виникнення, основні ознаки, особливості сприймання опонентами один одного, специфіку «мови конфлікту» та «мови вибачень». Учасники тренінгу працювали із кейсами, на яких апробували технологію аналізу конфлікту, різні техніки оптимізації комунікації в конфліктних ситуаціях, стратегії поведінки учасників конфлікту та алгоритми розв’язання проблем у колективі. Також значна увага приділялася питанням дотримання корпоративної етики членами колективу, визначенню особистісних ресурсів самовладання в конфліктних ситуаціях, чинників та умов попередження конфліктів.

В ході проведення тренінгу, в аудиторії слухачів, спостерігалася зацікавленість конфліктною проблематикою, способами вирішення конфліктів у колективах, практиками самопізнання. Отримавши нові знання і практичні навички роботи з аналізу, профілактики, попередження і розв’язання конфліктів, учасники тренінгу застосовуватимуть їх у своїх структурних підрозділах, що сприятиме формуванню сприятливого психоемоційного клімату в колективі загалом.